Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen een cliënt en zorgaanbieder en regelen de rechten en plichten van zowel cliënt als zorgaanbieder. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en uit bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd van toepassing ongeacht de zorg die een cliënt ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als een specifieke soort zorg wordt verleend.

De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door een aantal organisaties, waaronder ActiZ. Maaswaarden is lid van ActiZ. Op 25 mei 2018 werd de nieuwe privacywet (AVG) van kracht. De Algemene Voorwaarden zijn hierop aangepast. In 2022 zijn de voorwaarden na evaluatie opnieuw aangepast. Hieronder vindt u het algemeen deel en de bijzondere delen van de Algemene Voorwaarden van 2022 en de wijzigingen t.o.v. 2018:

Disclaimer

De medewerkers van Maaswaarden hebben deze website met grote zorgvuldigheid samengesteld. We doen ons uiterste best, de informatie die we op onze site verstrekken, zo actueel, nauwkeurig en foutloos mogelijk te presenteren. Ondanks die zorgvuldigheid kunnen we niet garanderen dat deze informatie altijd volledig en juist is.

Waardering

Tevreden over Maaswaarden?
Wij hechten veel waarde aan de mening en ervaringen van cliënten en hun naasten. Dat geeft ons inzicht in de wensen en behoeften waarmee wij onze zorg- en dienstverlening kunnen verbeteren. Wij willen deze meningen en ervaringen graag delen. Daarom werken wij met Zorgkaart Nederland. Hier kunt u ons zorgaanbod waarderen, waarderingen van anderen inzien en vergelijken, suggesties geven voor verbeteringen en anderen helpen bij het maken van een keuze voor een zorgorganisatie. Op deze manier levert u samen met ons een belangrijke bijdrage aan de transparantie en kwaliteit van de zorg.