Samen maken we het verschil

  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein

Binnen Zorgplein Maaswaarden is geestelijk verzorger Cees van Andel aanwezig. Als geestelijk verzorger ondersteunt hij mensen bij zingeving en heeft hij aandacht voor levensvragen. Hij zorgt ervoor dat er aandacht is voor uw verhaal, uw behoeften, wensen, zorgen, problemen en levensvragen. Hij is daartoe bekend met uw levensbeschouwing. Bij moeilijke situaties als verlies van mogelijkheden, eenzaamheid, rouw, depressie, ouderdom en afronding van het leven biedt hij begeleiding, zodat u uw eigen weg daarin vindt.

In crisissituaties kan hij er voor u zijn om u bij te staan. Ook kan hij zorgen dat u contact krijgt met uw eigen predikant of pastoor.
Gesprekken die u met de geestelijk verzorger voert, zijn vertrouwelijk en vallen onder het beroepsgeheim.

De geestelijk verzorger van Zorgplein Maaswaarden is bereikbaar voor een afspraak. U kunt te allen tijde - ook buiten andere zorgverleners om - een beroep op hem doen. Cees van Andel is op vaste momenten in de week aanwezig. U kunt zelf contact opnemen, maar u kunt ook een familielid, verzorgende, teamleider of arts vragen hem te bereiken.

DSC07238a
 Cees van Andel