Samen maken we het verschil

  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein

Binnen Zorgplein Maaswaarden is een geestelijk verzorger aanwezig. De geestelijk verzorger ondersteunt mensen bij zingeving en heeft aandacht voor levensvragen. Ook zorgt hij/zij ervoor dat er aandacht is voor uw verhaal, uw behoeften, wensen, zorgen, problemen en levensvragen.  Bij moeilijke situaties als verlies van mogelijkheden, eenzaamheid, rouw, depressie, ouderdom en afronding van het leven biedt de geestelijk verzorger begeleiding, zodat u uw eigen weg daarin vindt.

De geestelijk verzorger kan er ook voor zorgen dat u contact krijgt met uw eigen predikant of pastoor.
Gesprekken die u voert, zijn vertrouwelijk en vallen onder het beroepsgeheim.

De geestelijk verzorger van Zorgplein Maaswaarden is bereikbaar voor een afspraak. U kunt ten allen tijde - ook buiten andere zorgverleners om - een beroep op hem doen. U kunt zelf contact opnemen, maar u kunt ook een familielid, verzorgende, teamleider of arts vragen hem te bereiken.