Samen maken we het verschil

  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein

Logopedie

Een logopedist geeft training en adviezen om communicatiestoornissen te behandelen die samenhangen met de functies van de mond. Andere mondfuncties zoals slikken, eten en drinken vallen ook binnen het aandachtsgebied van de logopedist.

Diverse aandoeningen kunnen mondfuncties belemmeren, een paar voorbeelden zijn: dementie, de ziekte van Parkinson, een hersenbloeding of –infarct en spierziekten.

De logopedist behandelt de volgende problemen:

• Articulatieproblemen: moeite met het uitspreken van woorden, zinnen of klanken
• Taalproblemen: spreken, lezen, schrijven en/of begrijpen van taal.
• Stemproblemen: hees, schor of wegvallen van stemgeluid.
• Slikproblemen: bij vaak verslikken, hoesten en kauwproblemen tijdens het eten en drinken
• Gehoorproblemen: minder goed horen en/of problemen met het gehoorapparaat.