De dienstverlening die Maaswaarden strekt zich uit over 24 uur per dag op alle dagen van de week. Het kan dan ook best eens voorkomen dat dingen niet naar wens verlopen. Dit kan voor cliënt, bewoner of (wettelijk) vertegenwoordig een reden zijn voor een klacht. Als u iets dwarszit, laat u dat vooral aan ons weten. Vaak kan een gesprek met de afdelingscoördinator of manager zorg en dienstverlening helpen en is het probleem snel opgelost.

Klachtenformulier
Betreft de klacht uzelf?
Betreffende afdeling (indien bekend)

Maximum file size: 33.55MB

Maar wat als dit niet zo is? Dan kunt u beroep doen op een onafhankelijk klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris luistert en denkt meer over een oplossing. Zij wijst u ook de weg als u officieel een klacht wil indienen bij de klachtencommissie. De onafhankelijke klachtenfunctionaris bij Maaswaarden ouderenzorg is Marjolein Godefroy – van Zwol. Marjolein is bereikbaar via: klachtenmaaswaarden.altena@surplus.nl en 0183-408444.

Heeft u vragen die u liever niet met ons zorgpersoneel bespreekt? Dan kunt u contact opnemen met Paola Disch via: paola.disch@surplus.nl. Zij is ook telefonisch te bereiken op 06-51360346.

Klacht over uitvoering wet zorg en dwang
Heeft u een klacht die te maken heeft met de uitvoering van de wet zorg en dwang? Voor deze klachten verwijzen wij u graag door naar onze onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang Yvette Tevel. Yvette is bereikbaar op mailadres: y.tevel@hetlsr.nl. 

Flyer Vertrouwenspersoon Wzd

Gerelateerd