Samen maken we het verschil

  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg:
Bestuur en Cliëntenraad van Zorgplein Maaswaarden voeren periodiek een tevredenheidsonderzoek onder onze cliënten uit. Voor dit onderzoek wordt aan onze cliënten of hun contactpersonen gevraagd hoe ze de kwaliteit van de zorg ervaren met betrekking tot een aantal onderwerpen. Er wordt onder andere gevraagd naar de maaltijden, naar bewegen en naar de professionaliteit en bejegening door de zorgverleners.

Tevreden over de zorg?
Zorgplein Maaswaarden hecht veel waarde aan de mening en ervaringen van haar cliënten en hun naasten. Dat geeft ons inzicht in de wensen en behoeften, daarmee kunnen wij onze zorg- en dienstverlening verbeteren. Verder vinden we het belangrijk dat anderen deze meningen en ervaringen gemakkelijk kunnen raadplegen. Dit kan helpen bij het kiezen van een zorgaanbieder.

Op Zorgkaart Nederland kunt u:

• zelf de zorg- en dienstverlening van Zorgplein Maaswaarden waarderen
• waarderingen van anderen inzien en vergelijken met andere organisaties
• suggesties geven hoe Zorgplein Maaswaarden haar zorg- en dienstverlening kan verbeteren
• anderen helpen om een keuze te maken voor een zorgorganisatie

Zorgplein Maaswaarden en Zorgkaart Nederland leveren op deze wijze samen met u, als cliënt of naaste van een cliënt, een belangrijke bijdrage aan de transparantie en de kwaliteit van de zorg.