Samen maken we het verschil

  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein

Lerend netwerk

Sinds 1 juli 2017 vormt Zorgplein Maaswaarden met collega-zorgorganisaties de Wijngaerd in Made en Het Hoge Veer in Raamsdonksveer een lerend netwerk. Het betreft hier een formele samenwerking tussen drie zorgorganisaties die tot doel heeft samen te leren – en mogelijk in de toekomst ook samen te werken.

Binnen dit netwerk zorgt overleg tussen kwaliteitsfunctionarissen van de organisaties voor bundeling van de krachten op gebied van kwaliteit. Verder stimuleert het netwerk het samen leren, verbeteren en delen van kennis en ervaringen. Dit wordt op diverse manieren vormgegeven, bijvoorbeeld door:

  • Het organiseren van uitwisselings- cq. meeloopdagen voor (zorg)personeel
  • Het deelnemen aan elkaars activiteiten zoals voorlichtingen, trainingen, gastlessen etcetera
  • Het organiseren van een symposium voor de drie organisaties rondom een actueel thema

De activiteiten (met name het uitwisselen van medewerkers) vindt plaats over een periode van een aantal jaren (vooralsnog t/m 2020).