Samen maken we het verschil

  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein

Personeelsgegevens

Personeelssamenstelling  (personeel in dienst) juni 2018

Organisatie-

onderdeel

Aantal

Medewerkers*

Aantal FTE

Intramuraal

In FTE

Extramuraal

In FTE

         

Zorg Niv. 1-2

22

8,1

7,9

0,2

Zorg Niv. 3

99

51,7

41,5

 

Zorg Niv. 4

19

10,2

8,1

2,1

Zorg Niv. 5-6

1

1

-

1

Mdw. Welzijn (plus) 10 5,5 3,5 2
Mdw. Wonen en Welzijn 22 10,6 10,6 0

Stagiaires Zorg

(BOL)

4

2,3

2,3

0

Leerlingen Zorg

VIG (BBL)

6

4,9

4

0,9

Leerlingen Zorg

VPK (BBL)

3 2,1 2,1 0

Huishouding intramuraal

8

3,9

3,9

0

Huishouding WMO

34

11,7

0

11,7

Facilitair / keuken

6

4,9

4,9

0

Bedrijfsvoering**

(staf en ondersteuning)

40

21,9

21,9

0

   

 

   

Totaal

274

138,8

 110,7

28,1

 

       

Vrijwilligers***

297

     
 

Notenhoff: 98

     
 

Wijkestein: 199

     

*  Het aantal medewerkers aangegeven in het overzicht betreft medewerkers werkzaam in loondienst. Deze medewerkers werken allen in een vast dienstverband; veelal voor onbepaalde tijd. (Para)medisch personeel wordt ingehuurd. Verder maakt de organisatie waar nodig gebruik van ZZP-ers op het niveau helpende(+) t/m verpleegkundige. Deze (aantallen) zijn niet opgenomen in het overzicht, echter wel opgenomen in de ratio personele kosten versus opbrengsten. 

**  De medewerkers van bedrijfsvoering (staf / ondersteuning) zijn intramuraal werkzaam, echter, zij verrichten hun werkzaamheden t.b.v. medewerkers en cliënten organisatiebreed (zowel intra- als extramuraal). 

***  Vrijwilligers worden niet ingezet voor zorgtaken. Zij zijn niet specifiek gekwalificeerd voor het uitvoeren daarvan.

Verzuimcijfer (excl. vangnet) in 2017:             6,4%

Verloopcijfer in 2017:                         16,7 %

  • Instroom:                                 22,9 fte
  • Uitstroom:                                22,8 fte