Samen maken we het verschil

  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein

Cliëntenraad

In de Cliëntenraad zitten vertegenwoordigers van verschillende groepen cliënten van Zorgplein Maaswaarden en van de aanleunwoningen. De Cliëntenraad heeft een signalerende taak en geeft de bestuurder advies. Gevraagd en ongevraagd. Voor sommige besluiten van de bestuurder is instemming van de Cliëntenraad nodig.

Afdelingsgesprekken
Op alle afdelingen worden jaarlijks afdelingsgesprekken gevoerd met de cliënten. Daarbij zijn de cliëntenraad en de teamleider van de afdeling aanwezig. De gesprekken gaan over aandachtspunten van de cliënten en hun naasten. Over de ontwikkelingen in de organisatie en op de afdelingen.

Hieronder ziet u de leden van onze clientenraad:

thumb WimMetz thumb HarryHendriks thumb KeesTreffers thumb JanGroenenberg thumb MaaikeVanBreugel
Wim Metz (voorzitter) Harry Hendriks Cees Treffers Jan Groenenberg Maaike van Breugel