Samen maken we het verschil

  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad is een adviesorgaan en is voor de medewerkers van Zorgplein Maaswaarden. De Ondernemingsraad heeft recht op medezeggenschap bij diverse uiteenlopende onderwerpen. De voornaamste rechten zijn het Instemmingsrecht voor personele aangelegenheden en Adviesrecht bij wijzigingen in de organisatiestructuur. Daarnaast heeft de Ondernemingsraad ook Informatierecht en Initiatiefrecht. De Ondernemingsraad overlegt regelmatig met de bestuurder. In de Ondernemingsraad zijn vijf medewerkers uit drie verschillende kiesgroepen vertegenwoordigd. De Ondernemingsraad bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter en 3 leden. De Ondernemingsraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.