Samen maken we het verschil

  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad is voor de medewerkers van Zorgplein Maaswaarden. De ondernemingsraad heeft recht op medezeggenschap bij sociale onderwerpen (instemmingsrecht) en bij reorganisaties (adviesrecht). Daarnaast heeft de raad ook informatierecht en initiatiefrecht. De ondernemingsraad overlegt regelmatig met de bestuurder.
In de ondernemingsraad zijn zeven medewerkers uit drie verschillende kiesgroepen vertegenwoordigd. De samenstelling van de ondernemingsraad bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter en vijf leden.

De ondernemingsraad heeft de volgende samenstelling:
Hanneke van Drongelen (kiesgroep extramurale zorg), voorzitter
Jacqueline Bouman (kiesgroep ondersteunende dienst), OR-lid en vice voorzitter
Janneke Versteeg (kiesgroep extramurale zorg), OR-lid
Brigitte Gorman (kiesgroep intramurale zorg), OR-lid
Narissa Lobregt (kiesgroep intramurale zorg), OR-lid
Esther Bouman (kiesgroep ondersteunende/facilitaire dienst), OR-lid
Metha Beck - Groeneveld (kiesgroep intramurale zorg), OR-lid

De ondernemingsraad wordt ondersteund door Annemie van Eulem als ambtelijk secretaris OR.

image 2019 06 11