Samen maken we het verschil

  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein

Zorgplein Maaswaarden werkt samen met, of maakt deel uit van:

High 5
Stichting High 5 is gericht op kleinschalige, lokale “ambulante” dagbesteding voor mensen met een beperking. Dit doen ze altijd vanuit het uitgangspunt dat de talenten van de deelnemers leidend zijn in het vinden van passende dagbesteding. Naast Zorgplein Maaswaarden wordt er ook samengewerkt met andere lokale ondernemers.
Voor meer informatie: www.stichtinghigh5.nl

Lefgozers
Heb jij altijd al in de zorg willen werken maar is het er nooit van gekomen? En ben jij iemand met een hart voor de zorg en wil je daar je beroep van maken? Dan is Zorgplein Maaswaarden op zoek naar jou! Bij Zorgplein Maaswaarden kun je meedoen aan het verkorte opleidingstraject dat LEFGOZER (m/v) heet. In anderhalf jaar laat je je omscholen tot Verzorgende-IG (mbo niveau 3). Zorgdiploma en werkervaring in de zorg zijn niet vereist om deel te kunnen nemen. Een hart voor de zorg, motivatie en een beetje lef wél. Deze en de andere voorwaarden vind je op www.lefgozer.nu.

Lerend Netwerk
Zorgplein Maaswaarden is een samenwerking aangegaan met de Wijngaerd uit Made en het Hoge Veer uit Raamsdonksveer. In het kader van het thema ‘Leren en verbeteren van Kwaliteit’ gaan zij samen invulling geven aan de inrichting van een Lerend Netwerk.
Voor meer informatie: www.dewijngaerd.nl  of www.hogeveer.nl

Stichting Welzijn Pro Seniore
In samenwerking met Stichting Welzijn Pro Seniore biedt Zorgplein Maaswaarden hulp binnen handbereik voor ieder die veilig zelfstandig wil wonen. Dit kan door personenalarmering.
Voor meer informatie: www.st-welzijnproseniore.nl

Zorg- en welzijnsorganisaties
Zorgplein Maaswaarden werkt o.a. samen met andere zorg- en welzijnsorganisaties, zoals Meander, Woonlinie, Prisma, Schakelring en De Riethorst/Stromenland.
Meer informatie:
www.woonservicemeander.nl
www.woonlinie.nl
www.prismanet.nl
www.schakelring.nl
www.deriethorststromenland.nl

Het Regelloket
Zorgplein Maaswaarden en het Regelloket werken samen met betrekking tot het ontzorgen van cliënten en/of hun mantelzorgers.
Voor meer informatie; www.hetregelloket.nl

Palliatieve zorgnetwerk Breda
Zorgplein Maaswaarden maakt deel uit van het palliatieve zorgnetwerk Breda.
Voor meer informatie: www.watalsiknietmeerbeterword.nl

Zorgnetwerken
Daarnaast maakt Zorgplein Maaswaarden deel uit van de zorgnetwerken in de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem.
Voor meer informatie: www.aalburg.nl, www.werkendam.nl of www.woudrichem.nl

Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk (RDO)
Om mensen beter te informeren over dementie heeft het RDO samen met verschillende ketenpartners de website www.dementiezorg.nl gemaakt. Hierop zijn ook de voorzieningen die er zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor mensen met dementie en hun partner en/of de kinderen weergegeven.

ZBVO
Zorgplein Maaswaarden maakt gebruik van de paramedische diensten van ZBVO. Dit team bestaat uit een ergotherapeut, diëtist, logopedist en de psycholoog.
Meer informatie: www.zbvo.nl

Fysiotherapie Groenen
De fysiotherapie binnen Zorgplein Maaswaarden wordt verzorgd door Fysiotherapie Groenen.
Meer informatie: www.fysiotherapiegroenen.nl

Gericare
Gericare levert medische zorg binnen Zorgplein Maaswaarden. Gericare bestaat uit een team van ervaren zelfstandige specialisten ouderengeneeskunde.
Meer informatie: www.gericare.nl

Huisartsenpraktijk Wijk en Aalburg
De medische zorg voor onze cliënten in het verzorgingshuis wordt verzorgd door de huisartsen van de Huisartsenpraktijk Wijk en Aalburg. Zij lopen regelmatig visites op de afdeling.
Meer informatie: www.huisartsenpraktijkwijkenaalburg.nl

Apotheek het Quadraat
Apotheek het Quadraat is gevestigd in Wijk en Aalburg. Zij leveren de geneesmiddelen voor onze cliënten.
Meer informatie: www.apotheekhetquadraat.nl

Het Kontakt
Maaswaarden verzorgt één keer per twee maanden de invulling van een pagina uit de weekkrant van Het Kontakt.
Meer informatie: www.hetkontaktmediapartners.nl

Rouwcentrum Aalburg
Het rouwcentrum is een geschikte locatie voor opbaringen en condoleance. Zo is er een 24-uurs kamer beschikbaar en een aula geschikt voor 130 personen.  
Voor meer informatie verwijzen wij u naar http://rouwcentrum-aalburg.nl/

Onderwijsinstellingen
Maaswaarden werkt samen met verschillende onderwijsinstellingen uit de regio, bijvoorbeeld door het aanbieden van stageplaatsen of het gezamenlijk organiseren van activiteiten.
De onderwijsinstellingen waar wij mee samen werken zijn:

Het Gomarus in Gorinchem, www.hetgomarus.nl
Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg, www.het-willem.nl
Henri Dunantschool in Wijk en Aalburg, www.obs-henridunant.org
Prinsentuin College in Andel, www.prinsentuinandel.nl
Basisschool de Hoeksteen in Wijk en Aalburg, www.dehoeksteencbs.nl
Koning Willem 1 College in 's Hertogenbosch, www.kw1c.nl
Altena College in Sleeuwijk, www.altenacollege.nl
Hoornbeeck college in Amersfoort, www.hoornbeeck.nl
Avans Hogeschool in Den Bosch, www.avans.nl
Summa college in Eindhoven, www.summacollege.nl
Davinci college in Wijk en Aalburg, www.davinci.nl