Samen maken we het verschil

 • maaswaarden zorgplein
 • maaswaarden zorgplein
 • maaswaarden zorgplein
 • maaswaarden zorgplein
 • maaswaarden zorgplein

Raad van toezicht

Zorgplein Maaswaarden is een stichting en werkt met het Raad van Toezichtmodel.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: 

 • De heer mr. P.N. van Eijk, lid
  Functie:
  Personeel en bedrijfsadvisering
 • Mevrouw J.A. Treffers-Lepoeter MHBA, voorzitter
  Functie:
  Toezichthouder en adviseur zorg
  Nevenfuncties:
  Lid Raad van Toezicht Zorggroep Ter Weel Goes
  Lid Raad van Commissarissen Saamborgh te Doetinchem
  Voorzitter Bestuur Stichting SHIVA, Amsterdam
 • De heer W.L.J. Voogt MPC, lid
  Functie:
  Concerncontroller gemeente Drimmelen
  Nevenfuncties:
  Penningmeester Vereniging van Eigenaren De Woeste Hoeve Biggekerke
  Vertrouwenscontactpersoon sportvereniging De Voltreffers Oosterhout
  Lid van de Raad van Toezicht Huis bij Huis ter Leede in Leerdam.
 • De heer A.M.T. Naterop, lid
  Functie:
  Voormalig burgemeester
  Nevenfuncties:
  Voorzitter Raad van Toezicht ContourdeTwern
  Voorzitter Molenstichting Noord-Brabant
  Voorzitter Stichting Altena Kennispoort
  Voorzitter Stichting Advisering Monumenten en Ruimtelijke kwaliteit Brabant
  Strategisch adviseur Marianne Vos Experience
  Strategisch adviseur Stichting Park Veldzicht 
 • Mevrouw M. Zemmelink, lid
  Functie:
  Manager Zorg en Bedrijfsvoering, met portefeuille Innovatie
  Nevenfuncties:
  Lid ouderrraad bij het Arentheem College in ArnhemLid medezeggenschapsraad bij het Arentheem College in Arnhem
Piet van Eijk Hannie Treffers Leon Voogt fons naterop Mieke Zemmelink
Piet van Eijk Hannie Treffers Leon Voogt Fons Naterop Mieke Zemmelink

    
De dagelijkse leiding ligt in handen van de bestuurder, mw. drs. L. van Bokhoven

Er werken ongeveer 280 personeelsleden.
In totaal zijn er ongeveer 180 vrijwilligers werkzaam.

pdfOrganogram
pdfReglement raad van bestuur
pdfReglement raad van toezicht
pdfStatuten

pdfVisie op toezicht
pdfOnkostenregeling bestuurder
pdfConflictregeling
pdfKlokkenluidersregeling