Samen maken we het verschil

 • maaswaarden zorgplein
 • maaswaarden zorgplein
 • maaswaarden zorgplein
 • maaswaarden zorgplein
 • maaswaarden zorgplein

Raad van toezicht

Zorgplein Maaswaarden is een stichting en werkt met het Raad van Toezichtmodel.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • Mevrouw drs. H.W.M. Beaard, voorzitter
  Functie: 
  Gepensioneerd
  Directeur Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (tot 01-01-2012)
  Nevenfuncties:
  Lid van de Raad van Toezicht 'Het Spectrum' in Dordrecht      
 • De heer mr. P.N. van Eijk, lid
  Functie:
  Personeel en bedrijfsadvisering
 • Mevrouw J.A. Treffers-Lepoeter MHBA, lid
  Functie:
  Toezichthouder en adviseur zorg
  Nevenfuncties:
  Voorzitter Raad van Commissarissen ABC-Zorgcomfort Westervoort
  Voorzitter Stichting Zwembad Culemborg
  Lid van de Raad van Toezicht bij Zorggroep ter Weel in Goes.
 • De heer W.L.J. Voogt MPC, lid
  Functie:
  Concerncontroller gemeente Drimmelen
  Nevenfuncties:
  Penningmeester Vereniging van Eigenaren De Woeste Hoeve Biggekerke
  Vertrouwenscontactpersoon sportvereniging De Voltreffers Oosterhout
  Lid van de Raad van Toezicht Huis bij Huis ter Leede in Leerdam.
Profielfoto Piet van Eijk Hannie Treffers Leon Voogt
Helene Beaard Piet van Eijk Hannie Treffers Leon Voogt

    
De dagelijkse leiding ligt in handen van de bestuurder, mw. drs. L. van Bokhoven

Er werken ongeveer 280 personeelsleden.
In totaal zijn er ongeveer 180 vrijwilligers werkzaam.

pdfOrganogram
pdfReglement raad van bestuur
pdfReglement raad van toezicht
pdfStatuten
pdfVisie op toezicht