Samen maken we het verschil

  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein

WMO

WMO – huishoudelijke hulp
In de gemeente Altena verzorgt Zorgplein Maaswaarden huishoudelijke zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen, zoals ouderen en mensen met een lichamelijke of psychische beperking, is dit niet altijd even makkelijk. Behoort u tot één van deze groepen, dan kan Zorgplein Maaswaarden ondersteuning bieden zodat u zoveel mogelijk zelf kan blijven doen.

Via het WMO loket van de gemeente Altena kunt u een beschikking aanvragen voor WMO-zorg.

WMOHH2
WMOHH4