Thuis wonen en eigen regie houden

Thuis blijven wonen en de nodige zorg en ondersteuning ontvangen met een Volledig Pakket Thuis (VPT). Met het Volledig Pakket Thuis (VPT) van Maaswaarden is dit mogelijk.

Het VPT kan bestaan uit verzorging en verpleging zoals met u is afgesproken. Maar ook huishoudelijke zorg, maaltijden en begeleiding bij activiteiten binnens- of buitenshuis. Zo zet u uw leven door zoals u gewend bent. U blijft zo lang als mogelijk zelfstandig wonen, in uw eigen huis, met zorg en ondersteuning speciaal afgestemd op uw behoeftes. U kijkt met de wijkverpleegkundige naar wat u nog zelf kan en wil doen en waarbij wij kunnen ondersteunen. Er is ruimte om maatwerkafspraken te maken over de individuele invulling van het Volledig Pakket Thuis.

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in uw zorgplan. Omdat uw situatie kan veranderen, evalueren we uw zorgplan met vaste regelmaat. Indien nodig passen we de zorg en ondersteuning aan. Wanneer u kiest voor het Volledig Pakket Thuis van Maaswaarden, zijn wij verantwoordelijk voor het leveren van alle benodigde zorg- en dienstverlening.

De wijkverpleegkundige is uw vast aanspreekpunt en coördineert uw dagelijkse zorgverlening.

Klik hier voor de informatiebrochure VPT (Volledig Pakket Thuis)

Vragen over VPT?

Wilt u meer weten over het Volledig Pakket Thuis? Neem contact op via onderstaande button en dan helpen wij u graag verder.

Cliëntservice