Locatie De Binnenhaven

Wanneer u een hulpvraag heeft, is het belangrijk dat er altijd iemand in de nabijheid is die u kan helpen. Op locatie De Binnenhaven kunt u beschut wonen maar toch de eigen regie behouden. Zodat u verantwoord thuis kan blijven wonen mét de zorg die u nodig heeft binnen handbereik.

Over de locatie:

Locatie De Binnenhaven ligt in het dorpskern van Werkendam in de gemeente Altena. De woonvoorziening is kleinschalig opgezet en heeft 19 appartementen.
Als bewoner woont u samen met andere cliënten op een woongroep. Dat is wel zo gezellig en zorgt ervoor dat u zich niet snel alleen voelt. Op de woongroep is een gezamenlijke huiskamer waar bewoners samen komen. Bijvoorbeeld om samen te eten of te drinken of om gezamenlijk aan activiteiten deel te nemen.

Klik hier voor de Wegwijzer van De Binnenhaven.

Maaswaarden levert op deze locatie zorg op basis van VPT (Volledig Pakket Thuis). Het is dezelfde zorg die u zou krijgen als u in het verpleeghuis zou wonen. U kunt op locatie De Binnenhaven wonen vanaf een VPT4 indicatie.

Hieronder vindt u een overzicht wat er mogelijk is binnen het Volledig Pakket Thuis:

  • Verzorging en verpleging, ook bij onverwachte behoefte aan zorg;
  • Begeleiding;
  • Huishoudelijke hulp;
  • Ondersteuning of vervanging van de mantelzorger;
  • Deelname aan de dagbesteding en vervoer hiernaartoe;
  • Maaltijden.

Wat valt er niet binnen het Volledig Pakket Thuis:
Niet alle zorg valt onder het VPT. De basis medische zorg zoals de huisarts, medicijnen en hulpmiddelen blijven gewoon vallen onder de Zorgverzekeringswet. Dit geldt ook voor aanvullende dienstverlening, zoals fysiotherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie, diëtetiek of tandheelkundige zorg. Woonlasten en alles wat daarmee samenhangt (huur, energie, belastingen, verzekeringen, was kosten en voorzieningen in een woning zoals telefoon, televisie en internet) vallen ook niet onder het Volledig Pakket Thuis. Klik hier voor de informatiebrochure VPT (Volledig Pakket Thuis).

Vragen over wonen en zorg op locatie De Binnenhaven?

Wilt u meer weten over wonen en zorg op locatie De Binnenhaven? Neem contact op via onderstaande button en dan helpen wij u graag verder.

Cliëntservice