1. Home
  2. Maaswaarden
  3. Medezeggenschap

Medezeggenschap

De medezeggenschap van Maaswaarden bestaat uit een cliëntenraad (CR), een ondernemingsraad (OR) en een Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR).

Cliëntenraad
De CR vertegenwoordigt de cliënten en bewoners van Maaswaarden. Zij hebben een signalerende taak en geven de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies. Voor sommige besluiten is instemming van de CR nodig. De CR bestaat uit: Wim Metz (voorzitter), Harry Hendriks, Cees Treffers, Jan Groenenberg en Maaike van Breugel.

Ondernemingsraad
De OR vertegenwoordigt de medewerkers van Maaswaarden. De OR heeft medezeggenschap bij onderwerpen, zoals personeel en wijzigingen in de organisatiestructuur en overlegt regelmatig met de bestuurder. De OR bestaat uit: Metha Beck (voorzitter), Hanneke van Drongelen, Niek Geneuglijk, Brigitte Gorman en Miranda van Geffen.

De OR en CR worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad
De VVAR bestaat uit vijf verzorgenden en verpleegkundigen die het bestuur advies geven met betrekking tot de beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en daarmee mede zorg dragen om de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren. De VVAR bestaat uit: Elsbeth Bouman (voorzitter), Melanie van Loon, Anoeska van den Bogaard, Sandra van der Pol, Margreth Bouman en Marius van Tuijl.

Gerelateerd

Menu