Medezeggenschap

De medezeggenschap van Maaswaarden bestaat uit een Cliëntenraad (CR), een Ondernemingsraad (OR) en een Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR).

Cliëntenraad
De CR vertegenwoordigt de cliënten en bewoners van Maaswaarden. Zij hebben een signalerende taak en geven de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies.

Uw mening telt!
Bij Maaswaarden vinden we het belangrijk dat bewoners en cliënten meepraten over onze zorg. Als u zorg nodig heeft, heeft dit direct invloed op uw leven. De cliëntenraad heeft invloed op beslissingen die bij Maaswaarden worden genomen.

De cliëntenraad bestaat uit: Maaike van Breugel (voorzitter), Marius van Tuijl, Harry Hendriks, Bep Thur, Jan Groenenberg, Wilma Melse, Ron Schouwenaars en Jacqueline Muilwijk

Lid worden van de cliëntenraad van Maaswaarden? Dat kan! Neem contact op met ambtelijk secretaris Angela van Keulen via: a.vankeulen@maaswaarden.nl.

Uw ervaringen, opmerkingen of ideeën delen? U bereikt de cliëntenraad via de volgende contactgegevens:

Cliëntenraad Maaswaarden
Azaleastraat 26
4261 CW Wijk en Aalburg
Telefoon: (0416) 698400
E-mail: a.vankeulen@maaswaarden.nl

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad (OR) zorgt ervoor dat de wensen van medewerkers gehoord worden en maakt zich hard voor hun belangen.

Het zijn betrokken mensen die verder kijken dan de grenzen van hun eigen afdeling en een wezenlijke rol willen spelen in de organisatie. De OR bewaakt het medewerkersbelang, maar ook dat van de organisatie; de balans tussen goed werkgeverschap en goed werknemerschap. De OR heeft medezeggenschap bij onderwerpen, zoals personeel en wijzigingen in de organisatiestructuur en overlegt regelmatig met de bestuurder.

De OR en CR worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Contact opnemen met de OR?
a.vankeulen@maaswaarden.nl – ambtelijk secretaris
m.beck@maaswaarden.nl – voorzitter

Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad
De VVAR bestaat uit vijf verzorgenden en verpleegkundigen die het bestuur advies geven met betrekking tot de beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en daarmee mede zorg dragen om de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren. De VVAR bestaat uit: Elsbeth Bouman (voorzitter), Sandra van Son – Laros, Lianne Burghout, Jacqueline van de Water en Janine Borg.

Gerelateerd