miMakkusmethode

Elk mens heeft behoefte aan contact

Professional
Binnen de zorg en voor het welzijn van de bewoners op de Zwaan en op de Haven werken professionals met verschillende taken en functies. De miMakker is één van die professionals.

Contact
De miMakker is een specialist in bijzonder contact maken en aandacht geven. Door haar kleding, de benaderingsmethode en de clownstechnieken, is zij in staat om op een andere manier te kijken en te handelen naar de situatie van elke bewoner.

De miMakker vindt het een reis op  zich om met de beperkingen, de emoties en bijbehorend gedrag een ingang te vinden om te communiceren met de mens daarachter. De mens is immers niet zijn dementie of beperking. Wanneer er contact en vertrouwen is, komt er ruimte voor eigen regie en kan de bewoner samen met de miMakker zich op diverse manieren uiten of spelen met wat er leeft.

De miMakker bouwt een ontmoeting op door eerst te kijken zonder praten, aan te voelen wat de ander bezighoudt om vervolgens mee te bewegen. Op initiatief van de ander of door zelf te handelen in zeer kleine stapjes, ontstaat er een unieke ontmoeting, waarin de behoeften en mogelijkheden van de ander centraal staan. Bij deze unieke aandacht, wordt de bewoner serieus genomen in zijn/ haar belevingswereld en krijgt deze de tijd om zich te laten zien zoals die is.
Er wordt nabijheid en medeleven gevoeld.
Er wordt in het moment of voor langere tijd, verbondenheid, begrip, plezier en geluk ervaren.

Herkenbaarheid
De miMakker draagt een rode neus en opvallende kleding, omdat het de zintuigen prikkelt en aanzet tot communicatie. Daarnaast is zij hierdoor herkenbaar in de werksituatie én voor de bewoner. De clown wil uitstralen dat niets moet of iets niet mag.

Deel pagina op

Vragen over verpleeghuiszorg?

Heeft u een vraag over verpleeghuiszorg of wilt u meer weten over één van onze verpleegafdelingen? Neem contact op via onderstaande button en dan helpen wij u graag verder

Cliëntservice