Psychologie

Ziekte, eenzaamheid, dementie, rouw of een verhuizing naar een zorginstelling kunnen erg ingrijpend zijn. Bovenstaande factoren kunnen psychologische problemen veroorzaken of verergeren.

Onze psycholoog is gespecialiseerd in de behandeling van psychische klachten die voor kunnen komen bij het ouder worden. Samen met u en/of u naasten bepaalt de psycholoog de hulpvraag en wordt er een behandeling gestart. Waar nodig zoekt de psycholoog nauwe samenwerking met andere disciplines (onder andere logopedist, diëtist, ergo- en fysiotherapeut en geestelijkverzorger).

De psycholoog wordt ingeschakeld door de specialist ouderengeneeskunde. Het behandelplan en rapportages van de behandelingen worden vastgelegd in het ECD (Elektronisch Cliëntendossier).

Voor bewoners van de Notenhoff en Wijkestein met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) is psychologische hulp onderdeel van de zorg en behandeling die zij krijgen. Hier worden dus geen extra kosten voor in rekening gebracht.

Deel pagina op

Vragen over verpleeghuiszorg?

Heeft u een vraag over verpleeghuiszorg of wilt u meer weten over één van onze verpleegafdelingen? Neem contact op via onderstaande button en dan helpen wij u graag verder

Cliëntservice