Medisch behandelaren

Specialist ouderengeneeskunde

Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die gespecialiseerd is in de gezondheidszorg voor ouderen. De specialist ouderengeneeskunde is specifiek opgeleid om medische zorg te verlenen met een focus op het behandelen van complexe gezondheidsproblemen die vaak voorkomen bij ouderen.

De specialist ouderengeneeskunde bepaalt samen met u welke zorg u nodig heeft (diagnostiek) en welke behandeling passend is. De specialist ouderengeneeskunde werkt vaak samen met andere gezondheidsprofessionals, waaronder verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers, om een ​​uitgebreid behandelplan op te stellen.

Specialisaties van de specialist ouderengeneeskunde:

  • Beroerte/cerebrovasculaire aandoeningen (CVA)
  • Revalidatiezorg voor kwetsbare ouderen
  • Dementiezorg
  • Zorg in de laatste levensfase
  • Aandacht voor medicatie

Binnen Maaswaarden werken wij met een groep ondernemende en ervaren specialisten van GeriCare.

Verpleegkundig specialist

Bij Maaswaarden werken we met verpleegkundig specialisten. Dit zijn academisch opgeleide verpleegkundigen met een zelfstandige behandelbevoegdheid. Dat betekent dat ze zelfstandig, medische zorg verlenen.

De verpleegkundig specialist werkt nauw samen met andere disciplines binnen Maaswaarden zodat zoveel mogelijk passende verpleegkundige en medische zorg wordt verleend. Naast de nauwe samenwerking met de verpleging en verzorging werkt de verpleegkundig specialist ook nauw samen met andere behandelaren zoals de specialist ouderengeneeskunde,  gedragskundigen, maar ook bijvoorbeeld de logopediste en fysiotherapeut.

Deel pagina op

Vragen over verpleeghuiszorg?

Heeft u een vraag over verpleeghuiszorg of wilt u meer weten over één van onze verpleegafdelingen? Neem contact op via onderstaande button en dan helpen wij u graag verder

Cliëntservice