Geestelijke verzorging

Bij Maaswaarden zijn twee geestelijk verzorgers werkzaam. Zij werken nauw samen met behandelaars en zorgmedewerkers, maar hebben een eigen plek en taak binnen het geheel van de geboden zorg. De geestelijk verzorgers richten zich vooral op de geestelijke dimensie, oftewel de binnenkant, van de zorg.

Ieder mens heeft te maken met zin- en levensvragen, maar in een verpleeghuis lijken die vragen zich op te stapelen. Mensen zoeken naar een manier om ziekte, lijden en dood het hoofd te kunnen bieden. Daarom is het goed dat er een geestelijk verzorger is, die geschoold is in het omgaan met zulke vragen. Zij biedt een luisterend oor en zoekt samen met de cliënt naar zingeving en betekenis. Ze is beschikbaar voor alle verpleeghuisbewoners, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Indien nodig of gewenst verwijst zij een cliënt door naar de pasto(o)r of predikant van de eigen kerkelijke gemeente, of naar een eerstelijns geestelijk verzorger in de regio. Vertrouwelijkheid van de gesprekken wordt door haar gewaarborgd.

De geestelijk verzorger denkt mee over ethische vragen en dilemma’s die leven bij bewoners of zorgmedewerkers en ze gaat daarover in gesprek met de betrokkenen. Ook adviseert ze bij het beleid, bijvoorbeeld rond de zorg voor het levenseinde.

Naast persoonlijke contacten organiseert de geestelijk verzorger diverse activiteiten in groepsverband zoals vieringen en herdenkingsbijeenkomsten. Daarbij wordt ze ondersteund door zorg- en welzijnsmedewerkers.

De geestelijk verzorger van Maaswaarden Ouderenzorg werkt zowel in Wijkestein als in de Notenhoff. U kunt contact met haar opnemen via de receptie van Maaswaarden.

Teamleider Anoeska met een bewoner

Deel pagina op

Vragen over verpleeghuiszorg?

Heeft u een vraag over verpleeghuiszorg of wilt u meer weten over één van onze verpleegafdelingen? Neem contact op via onderstaande button en dan helpen wij u graag verder

Cliëntservice