Over ons

Maaswaarden biedt liefdevolle zorg en ondersteuning aan ouderen met een hulpvraag. Wij bieden verpleeghuiszorg, thuiszorg, dagbesteding en huishoudelijke thuiszorg. Dat doen we met ruim 300 professionele medewerkers en evenveel vrijwillige collega’s. Samen zijn we er voor cliënten en bewoners en voor familie, mantelzorgers en hun netwerk. Wij zijn er wanneer hulp gewenst is.

Met het hart en midden in uw leven
Wij bieden zorg met het hart en met respect voor de ander. Omdat iedereen en iedere vraag anders is, bieden we zoveel als mogelijk zorg op maat. Daarom kijken we eerst naar wat cliënten en bewoners zelf kunnen en wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te leven. Zelfstandig betekent niet dat u er alleen voor staat. Als kleinschalige organisatie zijn onze medewerkers altijd in de buurt. Op elk moment in het leven. Thuis en bij ons in huis, in uw eigen netwerk en in de maatschappij. Zo staan wij altijd midden in uw leven.

Missie
Wij vinden dat ieder mens een betekenisvol leven verdient, een plek heeft in de maatschappij en een eigen netwerk heeft om op terug te vallen.

Visie
Wij zijn er voor bewoners en cliënten en wij zijn er voor de familie, naasten en hun netwerk. We kijken naar de kwaliteit van leven en wat de cliënt en bewoner zelf kan. Samen met onze vrijwillige collega’s zorgen we ervoor dat cliënten en bewoners zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Dit kan alleen door maatwerk te leveren, door oog te hebben voor de ander en zorg te bieden met het hart.

Kernwaarden
– Liefdevol
– Respectvol
– Waardevol

Gerelateerd