Samen maken we het verschil

 • maaswaarden zorgplein
 • maaswaarden zorgplein
 • maaswaarden zorgplein
 • maaswaarden zorgplein
 • maaswaarden zorgplein

Maaswaarden in coronatijd deel 2:
https://www.youtube.com/watch?v=HyyA5fzGaTk

Maaswaarden in coronatijd deel 1:
https://www.youtube.com/watch?v=8CcxnkxCFjU

Mocht de link niet werken kunt u ook op ons youtube kanaal het filmpje zien.  Ga naar youtube -> type Zorgplein Maaswaarden in -> Filmpje: Zorgplein Maaswaarden tijdens coronatijd.

 

 


Corona update 5 juni 12:00 uur
Met ingang van 15 juni gaan we de bezoekersregeling verruimen. Bewoners en eerste contactpersonen ontvangen hierover vandaag een brief of mail. Dagelijks bezoek is vanaf dan weer toegestaan. Uiteraard blijven de hygiëne regels van kracht. De 1.5 meter maatregel zal nog lang onze werkwijze bepalen. Evenals het registreren van bezoek. Zodat er in geval een uitbraak contactonderzoek door de GGD mogelijk is. 
 
Wij zijn blij dat we bewoners na maanden van afgesloten te zijn van familie en vrienden, weer op weg zijn naar een leven waar menselijk contact met geliefden weer kan plaatsvinden. 
 
Corona update 20 mei 14:00 uur
 
Bezoekregeling
Van a.s. maandag 25 mei gaan we vóórzichtig én onder voorwaarden van start met de eerste opening van de bezoekregeling. Bewoners en eerste contactpersonen ontvangen een mail/brief waarin onderstaande voorwaarden worden beschreven:

De afspraken zijn gebaseerd op de ‘Handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuis in corona-tijd’, opgesteld door de branche organisatie en beroepsverenigingen, en op de uitkomsten van de landelijke proef die 2 weken geleden is gestart. Afgestemd met de cliëntenraad, ondernemingsraad, behandelaren en huisartsen.

 

Algemene afspraken

· U komt niet als u, zelfs maar zéér lichte, verkoudheidsklachten heeft;
· U komt niet als u koorts (38.0 graden of hoger) heeft;
· U houdt 1.5 meter afstand van uw familielid en de medewerkers;
· Er mag maximaal 1 vast familielid mag op bezoek komen. De bewoner maakt samen met u de keus wie dat zal zijn. Dit wordt vastgelegd in het zorgleefplan.
· Bezoek vindt plaats op afspraak;
· U mag 1x per week maximaal 1 uur op bezoek komen;
· Een bezoekafspraak dient gemaakt te worden door de contactpersoon door te bellen met de receptie van Wijkestein, telefoonnummer 0416-698400; dit kan op maandag t/m      vrijdag tussen 08.00 en 22.00 uur en in het weekend tussen 8.00-17.00 uur;
· Houdt u er bij het maken van een afspraak rekening mee dat het door u gewenste bezoekmoment al gereserveerd kan zijn;
· Wij houden digitaal een registratie bij van de bezoekers, zodat er in geval van een besmetting contactonderzoek door de GGD mogelijk is;
· Bezoek vindt plaats in het appartement van de bewoner;
· Huisdieren zijn niet toegestaan;
· Toiletgebruik; wij verzoeken alleen in zeer dringende gevallen gebruik te maken van de algemene toiletten op onze locaties;
· De afspraken met betrekking tot de was blijven in ieder geval gehandhaafd tot 9 juni;
· De Praathuizen blijven bestaan. De (overige) familieleden kunnen uiteraard ook daar een afspraak plannen.

Afspraken locatie Wijkestein

· Bezoektijden: iedere dag tussen 10.00-11.30 uur, 14.30-16.30 uur en 18.30-20.30 uur;
· U desinfecteert uw handen bij binnenkomst met de handdesinfectans naast de schuifdeuren bij de hoofdingang;
· Uw temperatuur wordt gemeten bij de receptie; indien de temperatuur 38 graden of hoger is, kunt u niet op bezoek gaan;
· Aan bezoekers van de Haven wordt een mondmasker uitgereikt.
· U loopt rechtstreeks naar het appartement van de bewoner en u verlaat na afloop direct het gebouw.

Afspraken locatie de Notenhoff

· Bezoektijden: iedere dag tussen 10.00-12.00 uur, 14.00-16.00 uur en 18.00-20.00 uur.
· U belt aan bij de voordeur.
· U wordt gevraagd of u (verkoudheids)klachten heeft.
· U desinfecteert de handen bij binnenkomst met de handdesinfectans, deze staat voor de receptiebalie;
· Uw temperatuur wordt gemeten door de medewerker die de deur heeft open gedaan. Indien de temperatuur 38.0 graden of hoger is, kunt u niet op bezoek gaan;
· Aan bezoekers van de Zwaan wordt een mondmasker uitgereikt.
· U wordt begeleid naar het appartement van de bewoner en u verlaat na afloop direct het gebouw.

Misschien ten overvloede: wij houden ons het recht voor om opnieuw tot sluiting over te gaan als de situatie daar om vraagt. Echter, als wij ons gezamenlijk houden aan bovenstaande afspraken, verwachten wij geen problemen. We hebben immers allemaal hetzelfde belang in deze; een virusvrij Zorgplein Maaswaarden.

Wij hopen, net als u, dat deze stap snel zal leiden tot verdere versoepeling van de bezoekregels. Ik ben opgelucht dat we voor onze bewoners weer een vorm van menselijke ontmoeting kunnen organiseren. Ook al is dit nog maar beperkt. Het zal onze bewoners en, naar ik aanneem, ook u goed doen dat dit weer kan én mag. En daarmee indirect al mijn collega’s en onze vrijwilligers.

Corona update 19 mei 19.30 uur
Ook bij Zorgplein Maaswaarden gaan we, gelukkig, weer bezoek binnenlaten. U heeft het ongetwijfeld gehoord zojuist. Alle bewoners en eerste contactpersonen krijgen een mail of een brief met daarin de voorwaarden waaronder bezoek wordt toegestaan. 
Op dit moment kunnen wij u alvast het volgende laten weten. 
 • De nieuwe afspraken gaan a.s. maandag 25 mei in, 
 • Alle familie (Notenhoff en Wijkestein) kan vanaf donderdag a.s. vanaf 9 uur bellen om een afspraak te maken om op bezoek te komen. Zij bellen dan naar de receptie van locatie Wijkestein (0416-698400). We hebben de woensdag nodig om iedereen intern goed te informeren en voor te bereiden,
 • Morgen 20 mei gaat de brief naar bewoners. De eerste contactpersonen krijgen per mail de informatie. Voor degene die geen mailadres hebben komt deze brief per post. 
Morgen, woensdag 20 mei, zal er een update van dit bericht komen. 
 

Corona update 7 mei 2020 16:00 uur

Zoals we gisteravond allemaal hebben kunnen horen gaat er langzaam aan enige beweging ontstaan in de maatschappij. Op dit moment is ons nog niet bekend of wij mee gaan doen aan de proef m.b.t. de bezoekregeling. Concreet zal dit dus betekenen dat wij in elk geval nog tot 25 mei gesloten zullen zijn voor bezoek. De uitkomst van de proef gaat bepalen hoe een en ander verder gaat na 25 mei. Hoe graag ik u ook anders had willen informeren. We zullen nog geduld moeten hebben.

Corona update 1 mei 2020

Goed nieuws voor Zorgplein Maaswaarden. In beide verpleeghuizen zijn wij corona vrij. Echt fijn voor al onze bewoners. Binnen de thuiszorg en huishoudelijke ondersteuning is deze situatie anders. Ondanks dat we het aantal besmettingen landelijk zien afnemen hebben onze collega’s het nog druk met de zorg die gegeven wordt terwijl zij ook beschermende maatregelen en de 1.5 meter regel moeten aanhouden. Het maakt het werk voor u én voor hen moeilijker en afstandelijker. Als je voor de zorg kiest is dat niet wat je graag wil. Voorlopig zal dit toch de realiteit zijn. Samen met u proberen we er het beste van te maken in deze pittige tijd. We vragen dan ook uw begrip voor de omstandigheden. Collega’s in de zorg komen bij meerder cliënten en moeten zich soms ook om die reden houden aan regels en voorschriften die voor u persoonlijk niet altijd nodig zijn. Onze verantwoordelijkheid betreft uiteindelijk alle cliënten.

Coronavirus update 24 april 19:00 uur 

Binnen Zorgplein Maaswaarden hebben we in de thuiszorg regelmatig situaties waarin we met corona verdachte of corona positieve cliënten te maken hebben. Dit is voor met name betrokken cliënten en familie een zware tijd. Ook voor onze medewerkers zijn deze situaties anders dan normaal. Ik ben dankbaar dat zij deze periode er met elkaar staan voor onze thuiszorg cliënten. Het is ons tot op heden gelukt om alle geplande zorg door te laten gaan. Helaas hebben we binnen locatie Wijkestein op dit moment een bewoner met een positieve corona uitslag. Uiteraard hebben wij direct toen de bewoner verdacht werd alle maatregelen getroffen die het RIVM aangeeft in een dergelijke situatie. We wensen de bewoner en familie veel sterkte in deze periode. 

Op verzoek van zowel ministerie als gemeente is de zorginstellingen gevraagd om na te denken op welke wijze de dagbesteding, gedeeltelijk en veilig, geopend kan worden.

De verantwoordelijkheid van Zorgplein Maaswaarden reikt uiteraard verder dan alleen het verpleeghuis (Wijkestein en Notenhoff). In de thuiszorg hebben wij zo’n 200 cliënten. In de huishoudelijke ondersteuning een kleine 200 cliënten. En we hebben zo’n 35 cliënten die gebruik maken van de dagbesteding. Ondanks de corona pandemie blijven wij verantwoordelijk voor het voortzetten van de normale zorg die cliënten van ons ontvangen. De dagbesteding is per 16 maart gesloten. Dit is bij vrijwel alle ouderenzorg instellingen gebeurd. Voor de thuissituatie van een aantal cliënten is dit een zware opgave gebleken. Afgelopen week heeft het ministerie en de gemeente opgeroepen om te zien op welk wijze wij de dagbesteding weer kunnen openen. Uiteraard zorgvuldig en voorzichtig! Met inachtneming van alle regels m.b.t. afstand, niet ziek zijn, geen grote groepen etc. Ook heb ik vandaag overleg gehad met specialist ouderengeneeskunde en de huisartsen om ons beleid te toetsen. Zij zien geen bezwaren tegen ons voorstel. En herkennen dat dit inmiddels binnen diverse organisaties weer in gang is gezet.

Concreet gaat dit betekenen:

 • Invulling geven aan onze verantwoordelijkheid om de zorg die is toegekend aan cliënten, te leveren. Denk aan ingewikkelde thuis situaties, overbelaste mantelzorgers en vereenzaming, 
 • We gaan dit strikt gescheiden van het verpleeghuis/verzorgingshuis Wijkestein doen,
 • De collega’s van de dagbesteding die nu veelal in de teams werken, gaan weer terug naar de dagbesteding. Zij werken dus niet meer in de teams van het verpleeg- of verzorgingshuis. Dit om kruisbesmetting te voorkomen,
 • We starten komende week met een groep van 5 cliënten,
 • De cliënt wordt bij de voordeur buiten Wijkestein opgevangen door een van de medewerkers van de dagbesteding. Via de deur die naar Munnikenstate gaat, gaat de cliënt naar de Brug. Voor zowel toiletgang als maaltijd blijft de cliënt op de Brug.
 • Cliënten van de dagbesteding komen op geen enkele wijze in Wijkestein.

Uiteraard gaan wij komende week volgen hoe alles verloopt. Indien dit naar verwachting is starten we in de week van 4 mei een tweede groep met 5 cliënten op. Mocht, om welke reden dan ook, de dagbesteding niet op een verantwoorde manier kunnen werken zal opnieuw worden besloten om de dagbesteding te sluiten.

Coronavirus update 15 april 13:00 uur

Binnen Zorgplein Maaswaarden zijn we dankbaar dat er in beide verpleeghuizen nog geen coronabesmettingen zijn geconstateerd. Ondanks alle inspanningen en maatregelen die onze medewerkers in acht nemen, kunnen we niet volledig voorkomen dat het virus zich verspreid. In de thuiszorg zien we een toename van cliënten die verdacht worden besmet te zijn met coronavirus. Uiteraard doen wij er alles aan, met inachtneming van alle regelgeving en de richtlijnen van het RIVM, om maximaal goede zorg te leveren. Voor iedereen vraagt dit om aanpassingen, voor u als cliënt, voor onze medewerkers die in zeer wisselende situaties hun werk moeten verrichten.  

Het zijn moeilijke tijden voor velen. Dit gaat ons dan ook aan het hart. Waar we kunnen proberen we iedereen te ondersteunen of het nu zorg, huishoudelijke hulp of op enig andere wijze betreft.

Coronavirus update 08 april 09:00 uur

Vandaag een bericht met goed nieuws. Ik ben dan ook dankbaar u te kunnen melden dat onze bewoner, die besmet was met het corona virus, is hersteld. Wat een goed nieuws voor de bewoner zelf en voor zijn familie en alle collega’s. Echt heel fijn te zien dat je zelfs als je op leeftijd bent kunt herstellen van een besmetting met het corona virus. Daarmee zijn we als Zorgplein Maaswaarden weer volledig corona-vrij.

Coronavirus update 29 maart 13:00 uur

Binnen Zorgplein Maaswaarden is een bewoner die positief heeft getest voor het Corona virus. Uiteraard is deze bewoner meteen in isolatie geplaatst conform de richtlijnen van het RIVM en GGD. Ook is het protocol Corona in werking gesteld. De benodigde acties passend bij deze situatie worden uitgevoerd volgens afspraak. Wij volgen uiteraard de ontwikkelingen nauwgezet. We wensen de bewoners en de familie/naaste(n) veel beterschap en sterkte toe.

Coronavirus update 25 maart

Graag wil ik u, een week na ons bericht van 18 maart, melden dat er op dit moment geen besmettingen zijn bij Zorgplein Maaswaarden. We proberen dit, met alles wat in ons vermogen ligt, zo te houden. De genomen maatregelen blijven in ieder geval dan ook tot 6 april van kracht.

Maar wat steunt u onze bewoners en medewerkers in deze moeilijke tijd! Het is werkelijk hartverwarmend wat wij mogen ontvangen aan onder andere bloemen, kaarten en lieve berichten.

Heel, heel hartelijk dank daarvoor!

Liselotte van Bokhoven,

bestuurder

Bloemen hal Kaarten Rina

 90381434 2488793664559546 2189260764823420928 o 90204413 2486155941489985 869978984815788032 o

Coronavirus update 18 maart 17:00 uur

Ongetwijfeld volgt u de landelijke berichtgeving met betrekking tot het corona virus. Zoals u de afgelopen dagen al heeft kunnen horen en lezen hebben de veiligheidsregio’s het dringende advies uitgebracht om in alle zorginstellingen van Brabant de deuren te sluiten voor alle bezoek.

Ook Zorgplein Maaswaarden volgt dit advies op waardoor met ingang van woensdag 18 maart 20.00 uur Zorgplein Maaswaarden gesloten zal zijn voor alle bezoek aan onze bewoners. Deze maatregel duurt in elk geval tot 6 april a.s.

Slechts in zeer uitzonderlijke situaties is een afwijking van deze afspraak mogelijk. Het beleid dat wij in deze voeren past volledig bij de richtlijnen die het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de veiligheidsregio’s en de GGD hanteren. Zodra zij het beleid aanpassen volgt Zorgplein Maaswaarden dit op de voet.

Een zeer ingrijpend besluit voor u als familie van onze bewoners en voor al mijn collega’s in de organisatie. Wij als zorgmedewerkers doen onze uiterste best om deze periode voor uw familielid zo goed als mogelijk te laten verlopen en we hopen u snel weer op een van onze locaties te kunnen begroeten.

 

Hieronder vindt u al onze actuele vacatures. 

Medewerkers:
pdfVerzorgende IG Nachtzorg
pdfVerzorgende IG Flex
pdfVerzorgende IG
pdfNachtverpleegkundige
pdfHelpende nachtzorg
pdfHelpende

Wilt u een open sollicitatie sturen? Stuur dan uw CV en motivatiebrief naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Nu alle bewoners van Wijkestein en de Notenhoff geen bezoek meer mogen ontvangen en er geen gezamenlijke activiteiten meer zijn, is het erg stil geworden op onze afdelingen. Onze medewerkers zorgen in deze heftige tijd voor onze bewoners. Zij zijn daardoor misschien wel vaker weg van huis dan anders. Door middel van een kaartje of tekening kunt u onze bewoners of hardwerkende medewerkers een hart onder de riem steken!

Wilt u of wil jij een bewoner of medewerker een kaartje of tekening sturen, dan zouden wij dat geweldig vinden!

Je kunt het sturen naar:
Zorgplein Maaswaarden
Azaleastraat 26
4261 CW Wijk en Aalburg

Zet boven het kaartje of de tekening Bewoner of Medewerker en de locatie (Notenhoff of Wijkestein).
Wij zorgen dan dat ze eerlijk verdeeld worden. 

Subcategorieën