Kwaliteit

Maaswaarden staat voor kwalitatieve persoonsgerichte zorg. We willen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en daarom is het belangrijk dat we ons continu blijven verbeteren en de kwaliteit van zorg goed in de gaten houden. Bij alles wat we doen staat kwaliteit en professionaliteit voorop. Zo maken medewerkers en vrijwillige collega’s gebruik van elkaars kwaliteiten. Op deze manier delen we onze kwaliteiten met elkaar en kunnen we onze zorg en dienstverlening steeds verder verbeteren.

Cliënttevredenheidsonderzoek
Wij willen cliënten en bewoners zo goed mogelijk helpen. We horen dan ook graag hoe zij onze zorg- en dienstverlening ervaren. Om dit inzicht te krijgen, voert het bestuur samen met de cliëntenraad periodiek een tevredenheidsonderzoek uit onder cliënten. In dit onderzoek vragen we aan cliënten of hun naasten onder andere hoe zij de maaltijden, activiteiten en de professionaliteit en zorg en ondersteuning van onze medewerkers ervaren en waar eventueel verbeteringen gewenst zijn.

Kwaliteitsvenster
Maaswaarden staat voor kwalitatieve persoonsgerichte zorg. In het kwaliteitsvenster laten wij zien wat dit betekent en hoe we continu blijven werken aan de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening.

Download kwaliteitsvenster Maaswaarden ouderenzorg 2023
Download ondernemingsplan 2023-2027

Kwaliteitsverslag
In het kwaliteitsverslag leggen we onze verantwoording af. We laten zien wat we gedaan hebben, wat we ervan geleerd hebben en wat we met de uitkomsten gaan doen.

Download kwaliteitsverslag 2022

Lerend netwerk
Sinds 1 juli 2017 vormt Maaswaarden samen met collega-zorgorganisaties de Wijngaerd in Made en Het Hoge Veer in Raamsdonksveer een lerend netwerk. Het doel hiervan is om te leren van elkaar. Zo kijken kwaliteitsfunctionarissen bijvoorbeeld hoe we onze krachten kunnen bundelen op gebied van kwaliteit. In het netwerk organiseren we uitwisselings- en meeloopdagen voor (zorg)personeel, nemen we deel aan elkaars activiteiten zoals voorlichtingen, trainingen en gastlessen en organiseren we symposia. Op deze manier stimuleren we elkaar om samen te leren, te verbeteren en kennis en ervaringen te delen.

Waardering

Tevreden over Maaswaarden?
Wij hechten veel waarde aan de mening en ervaringen van cliënten en hun naasten. Dat geeft ons inzicht in de wensen en behoeften waarmee wij onze zorg- en dienstverlening kunnen verbeteren. Wij willen deze meningen en ervaringen graag delen. Daarom werken wij met Zorgkaart Nederland. Hier kunt u ons zorgaanbod waarderen, waarderingen van anderen inzien en vergelijken, suggesties geven voor verbeteringen en anderen helpen bij het maken van een keuze voor een zorgorganisatie. Op deze manier levert u samen met ons een belangrijke bijdrage aan de transparantie en kwaliteit van de zorg.